SHƏMS XƏSTƏXANACİ

Shəms Xəstəxana
ÜNVAN

Təbriz. Vəliasr Hospital

Təbrizdə Vəliəsr xəstəxanası 2012-ci ildə açılıb. Bu, İranın ən böyük özəl xəstəxanasıdır. Və bütün xüsusi müalicələr orada aparılır

Vəliasr Xəstəxanasında 1000-dən çox tibb işçisi var

Xəstəxanadan Film

Xəstəxana Həkimləri

فهرست